Massage studio Elwira

Masáže rekondiční

jsou používány od dávnověku jako prostředek k upevnění fyzického a tělesného zdraví a též jako prevence před různými chorobami. V různých kulturách (Čína, Egypt, Indie...) vznikly pestré masážní a terapeutické techniky, jejichž blahodárný účinek byl potvrzen mnohdy i více než tisíciletou praxí. V současném světě, kdy se kultury prolínají, dochází i k prolínání masážních technik a rozšiřují se tak možnosti, jak lidem pomáhat při různých potížích. Přínos masáží dnes uznává i oficiální medicína jako podpůrný léčebný prostředek.

Massage studio Elwira

Masáže relaxační

se ale nepoužívají jen z terapeutických důvodů. Často jsou také používány pro navození lepší tělesné a psychické kondice u sportovců, manažerů, a jiných náročných povolání. Některé druhy masáží jsou vhodné k uvolnění nahromaděného psychického napětí. Často se také uplatňují při péči o krásné a zdravé tělo. Masážní studio Elwira Vám nabízí pestrou škálu různých technik, od klasických relaxačních, sportovních a rekondičních masáží, přes dnes oblíbené masáže lávovými kameny a baňkování, až po exotické speciality jako jsou čínské masáže Gua-sha a Tuina nebo příjemná relaxační havajská masáž Lomi-lomi.

Masáže léčebné

patří mezi nejšetrnější a nejpřirozenější ozdravné metody. Historická zkušenost potvrzuje, že je možné tímto způsobem účinně potlačovat bolesti. Každopádně je nutné masáže považovat hlavně za preventivní péči o tělo. Masáž nemůže nahradit odbornou medicínu v případě propuknutí akutního onemocnění. Jak ale víme, ten, kdo trpí bolestí, si zcela instinktivně přikládá své ruce na postižené místo, čímž probíhá intuitivní autoterapie. Pokud však jde o vážnější zdravotní problém, zkušený masér - terapeut to musí rozpoznat a doporučit Vám návštěvu lékaře. Nicméně i masáž je léčením v pravém smyslu toho slova. Je známo, že lidé léčivé vyzařování rukou znají již odpradávna a to v kombinaci se znalostí energetických drah a bodů umožňuje lidem bez operativních zákroků a léčiv působit i na vnitřní tělesné orgány. Na tomto působení jsou založeny všechny druhy masáží reflexních zón.

Mobilní masáže v regionu Děčín

Pro imobilní klienty nebo pro zákazníky, kteří preferují domácí prostředí před návštěvou masážního studia poskytuji také mobilní masáže, kdy mohu přijet přímo za Vámi.

OBJEDNAT MASÁŽ